Kontakt

Iconic Wines ingår i vingruppen Viva Wine & Spirits Group. Vårt huvudkontor är beläget på Blasieholmen i hjärtat av Stockholm.

Besök oss

Iconic Wines AB
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

Phone: +46 (0)8 518 06 743
E-mail: info@iconicwines.se

Kristin Idmyr
Managing Director

Tel +46 73 218 88 64
Mail kristin@iconicwines.se

Matilda Paganelli-Jarevik
Deputy Managing Director

Tel +46 70 297 94 02
Mail matilda@iconicwines.se

Jessica Nygren Pettersson
Marketing Manager

Tel +46 70 142 44 30
Mail jessica@iconicwines.se

Ulrika Olivestedt
Purchaser Wine

Tel +46 70 740 51 39
Mail Ulrika@iconicwines.se

Ellen Hasselqvist
Social Media & Communication Manager

Tel +46 73 822 30 11
Mail ellen@iconicwines.se

Jennifer Connolly
Product & Sustainability Coordinator

Tel +46 73 529 30 31
Mail jennifer@iconicwines.se

Victor Adelöw
Purchaser Wine

Tel +46 72 223 97 33
Mail victor@iconicwines.se

Linn Gäfvert
CFO

Tel +46 8 21 83 88
Mail linn.gafvert@vivagroup.se

Marcus Andersson
Logistics Manager

Tel +46 8 21 83 88
Mail logistik@vivagroup.se

Martina Nordström
Logistics Director

Tel +46 8 21 83 88
Mail martina.nordstrom@vivagroup.se

Ömer Eken
Logistics & Quality Controller

Tel +46 8 21 83 88
Mail omer.eken@vivagroup.se

Helena Lagergren
Finance Director

Tel +46 8 21 83 88
Mail helena.lagergren@vivagroup.se

Kristian Törnroos
Head of Group Treasury

Tel +46 8 21 83 88
Mail kristian.tornroos@vivagroup.se

Therese Sundin
Accountant

Tel +46 73 078 75 33
Mail therese.sundin@vivagroup.se


Mail

Signalera missförhållanden

På Iconic Wines är vi angelägna om att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamheten. I de fall man vill anmäla anonymt erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen ska främst fånga upp allvarliga missförhållanden, där det finns ett allmänintresse av att problemet uppmärksammas. Alla anmälningar behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt visselblåsarkanalens rutiner. Ärenden utreds av bolagets revisor eller av en oberoende advokat vid risk för jäv. Återrapportering sker till ledningsgruppen med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet vid anmälan av ett ärende, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför Vivas nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
  3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Rapporteringssidan finns på: https://lantero.report/viva

Det går också att rapportera via externa kanaler. Arbetsmarknadsdepartementet informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område. Mer information finns på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/.

___________

At Iconic Wines we are keen to intercept and act on signals of possible misconduct in the business early on. In cases where one wishes to report anonymously, we offer a whistleblowing channel together with Lantero.

The channel is primarily intended to address serious misconduct, where there is a public interest in bringing attention to the problem. All reported cases will be processed, but if they are deemed to be outside the scope of the system, they will not be handled according to the whistleblowing channel’s procedures. Cases are investigated by the company’s auditor or by an independent lawyer if there is a risk of conflict of interest. The management team receives a report with suggestions for action or further management.

NB! To ensure your anonymity when reporting a case, we recommend that you:

  1. Use a computer outside Viva’s network when reporting, as web traffic from the workplace may be traceable.
  2. Copy and paste the link below into your browser.
  3. If you have a QR reader in your mobile, you can also scan the QR code below and go directly to the reporting page. Make sure your phone is not connected to your workplace’s wifi.

The reporting page can be found at: lantero.report/en/viva

It is also possible to report through external channels. The Ministry of Employment informs about which authorities are responsible for which area. For more information, see https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-employment/

 

 

 

Ta del av vårt nyhetsbrev
Viva vin & mat och få vintips, recept och vinprovningar.

Tack för att du registrerat dig till nyhetsbrevet!